1. Privacy

Privacy

Halo helpt je om vitaliteit iedere dag onder de aandacht te brengen van elke medewerker. Een combinatie van digitale technologie en persoonlijke ondersteuning is de kern van onze aanpak. Een reeks interventies, zoals teamchallenges, evenementenkalender, verdiepende webinars, een online platform en een online game met verdiepende inhoud, helpen je om gezond en energiek gedrag te stimuleren en te verankeren bij al jouw medewerkers. 

Halo is een onderdeel van Arbo Unie B.V.. Met dit privacy statement informeert Arbo Unie je over de persoonsgegevens die worden verwerkt en op welke wijze deze worden beschermd. Dit privacy statement beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van cliënten, klanten (werkgevers), en bezoekers van Arbo Unie-websites. Daarnaast kun je in dit privacy statement lezen welke rechten je hebt onder de privacywetgeving en hoe je deze rechten kunt inroepen bij Arbo Unie.

Dit privacy statement is van toepassing op alle labels van Arbo Unie:

 • Arbo Unie
 • Mkbasics.nl
 • Kr8werk
 • Verbanen
 • BeLife
 • Halo
 • Port Health Centre

In dit privacy statement wordt met ‘Arbo Unie’ al deze labels bedoeld.

In ons privacy statement informeren we je over de wijze waarop Arbo Unie en haar labels met persoonsgegevens omgaan en hoe we de rechten en plichten die hieruit voortvloeien invullen.

We zijn ons bewust van het belang van vertrouwelijkheid van informatie en persoonsgegevens. Hierbij past een proactief beleid. Arbo Unie draagt zelf ook actief bij aan de ontwikkeling van branche brede privacyrichtlijnen en standaarden. Een team van privacy en informatiebeveiligingsspecialisten waaronder een Corporate Information & Security Officer (CISO), Privacy Officer (PO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG) adviseert en ziet dagelijks toe op de naleving. We leggen alleen (persoons)gegevens vast die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken.

Onze professionals gaan met grote zorg om met de aanwezige persoonsgegevens. Naast (privacy)wet- en regelgeving werken we ook volgens de geldende richtlijnen en protocollen van onder andere onze branche- en beroepsverenigingen. We worden hierop met grote regelmaat door een geaccrediteerde certificerende instelling (DNV) gecontroleerd. We beschikken over de benodigde certificeringen om jouw vertrouwen in ons recht te doen.

Arbo Unie en haar labels zijn gecertificeerd tegen de volgende normen:

 • SBCA Certificatieschema Arbodienstverlening (ministerie van SZW);
 • ISO9001 Kwaliteitsmanagement;
 • ISO27001 Informatiebeveiliging;
 • Keurmerk Blik op Werk (2e spoor begeleiding);
 • NEN7510 Informatiebeveiliging in de zorg.

Arbo Unie en haar labels werken gezamenlijk met één Privacy- en Informatiebeveiligingsbeleid. Arbo Unie voert regelmatig risicoanalyses uit, werkt volgens het Privacy- en Informatiebeveiligingsbeleid en controleert ook regelmatig de werking hiervan.

Mocht je het gevoel hebben dat Arbo Unie niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je dit altijd bespreken met jouw behandelaar of contactpersoon. Heb je geen behandelaar of contactpersoon? Dan kun je een verzoek sturen aan functionarisgegevensbescherming@arbounie.nl. Voor meer informatie over jouw rechten zie het kopje "wat zijn jouw rechten?”. 

Gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
Arbo Unie B.V.
Nevelgaarde 42 3436 ZZ Nieuwegein
T 088 272 68 00
info@arbounie.nl 

Functionaris gegevensbescherming:
Arbo Unie heeft conform artikel 37 AVG een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Je kunt deze functionaris raadplegen voor al je vragen omtrent privacy. Het mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming is:functionarisgegevensbescherming@arbounie.nl

Raad van Bestuur Arbo Unie
Drs. Lisette van Breugel
Prof. dr. Willem van Rhenen

Download hier de privacy belofte

Download privacy belofte

Je kunt hier de privacy belofte downloaden

Download hier